کمیته های باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر

باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی البرز نوشهر دارای 5 کمیته اصلی می باشد. برای آشنایی با کمیته های باشگاه و اعضای آنها بر روی لینک آنها کلیک نمایید.

کارگروه های باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر

باشگاه کوهنوردی و کوهپیمایی البرز نوشهر دارای 7 کارگروه اصلی می باشد. برای آشنایی با کارگروه های باشگاه و اعضای آنها بر روی لینک آنها کلیک نمایید.