آموزش ثبت نام برنامه ها

پس از ورود به سایت باشگاه، با انتخاب گزینه ثبت نام برنامه وارد پنل کاربری میشویم

با انتخاب عضویت باشگاه بعنوان عضوموقت ثبت نام میکنیم

با انتخاب گزینه ثبت نام دربرنامه درگام نخست انتخاب برنامه موردنظر انجام میگردد، و در گام دوم اطلاعات ثبت نام کامل می شود. (میتوان برای دوستانی که قبلا انتخاب شده اند نیز ثبت نام بعمل آورد)

با تایید گزینه ادامه ثبت نام درفرم بالا شرحی از خدمات موردنظر و هزینه آن اعلام میگردد

با انتخاب گزینه ادامه ثبت نام وارد صفحه تایید ثبت نام می شویم

با انتخاب گزینه تایید ثبت نام وارد صفحه انتخاب بانک می شویم و پس از انتخاب درگاه بانک، گزینه ادامه عملیات را انتخاب و عملیات پرداخت هزینه برنامه را انجام می دهیم.