اعلام برنامه

تقویم ورزشی شش ماه اول سال ۱۳۹۸ به شرح ذیل می باشد

تقویم ورزشی شش ماه اول سال 98 باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر
تقویم ورزشی شش ماه اول سال ۹۸ باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر