کارگروه ها

لیست و اعضای کارگروه ها

کارگروه‌های باشگاه عبارتند از:

کارگروه کوهپیمایی (جواد رمضانی)

کارگروه کوهنوردی (محسن سام‌دلیری)

کارگروه یخ و برف (فرشید جعفرزاده، طاهره رضوانی)

کارگروه صعودهای ورزشی (مرتضی خزایی، سارا اصغردوست)

کارگروه دره‌نوردی (محسن سام‌دلیری)

کارگروه دوچرخه کوهستان (سید هادی حسینی، پژمان دلفان‌آذری)

کارگروه غارنوردی (حسن خزایی)

کارگروه سنگنوردی طبیعت (ناهید صالحانی، فرشید جعفرزاده)

کارگروه اسپانسریابی (فرامرز نوروزی، ابراهیم خدادادی، هادی حسینی، حسین سلطانی، کامران سامتی)

کارگروه محیط زیست (لیلا سام‌دلیری)

وظایف و اختیارات کارگروه‌ها

وظایف و اختیارات مشترک کارگروه‌های مختلف عبارتند از:

– همکاری با کمیته آموزش به منظور ارتقاء سطح دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی منابع انسانی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره‌های مختلف تئوری و عملی و همچنین تهیه شناسنامه آموزشی آموزش‌دیدگان

– تهیه اطلاعات، متون و فیلمهای آموزشی مرتبط با کارگروه و ارائه به اعضاء از طریق کمیته روابط عمومی

– تشکیل کارگاههای آموزشی و به روز کردن اطلاعات کوهنوردان

– ارائه برنامه‌‌های پیشنهادی در تقویم ورزشی (شخص ارائه‌دهنده، مسوول صعود همان برنامه خواهد بود. بدیهی است با توجه به تغییرات فصلی احتمال تغییر زمانبندی در برنامه‌های اجرایی وجود دارد).