نویسنده

Sayalan-97-Head

صعود به قله سیالان

سیالان می تواند بر گرفته از دو واژه ی “سیاه” و “لانه” باشد. مردم منطقه در پاره ای اوقات “عقاب” را سیاه می نامند و اعتقاد دارند که سیالان آشیانه و لانه عقاب است (در فرهنگ پارسی و همچنین رفتارشناسی پرندگان این پرنده با شکوه معمولا در بلندترین نقطه زیستگاه خود آشیان می گزیند) اما شاید به دلیل تردد بیش از حد و حساسیت این پرندگان، دیگر در این کوه ماوا ندارند.

اما نقطه نظر دوم می تواند بر اساس رنگ سیاه این کوه و چکاد سیالان باشد. در قسمت نهایی این چکاد رنگ سنگ های آن سیاه بوده و این نام می تواند به معنی “جای سیاه” باشد.