لینک های مرتبط

 

وضعیت آب وهوایی کوهستان                     فروشگاه تجهیزات کوهنوردی سیاه کمان

     

آخرین مطالب و اخبار

صعود به قله نمازین
21 خرداد

صعود به قله نمازین

صعود به قله نمازین از روستای زانوس کجور

مسئول برنامه: ماهیار مقیمی کندلوسی

پیمایش مسیر ذوات به نمک آبرود
20 فروردین

پیمایش مسیر ذوات به نمک آبرود

خط الراس قله لشگرک به سیالان
4 تیر

خط الراس قله لشگرک به سیالان

خط الراس قله لشگرک به سیالان

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)
26 مرداد

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)