ضوابط ثبت نام در برنامه ها

دانلود فرم ثبت نام جهت امضای آن

 

1. مبنای تعیین مهلت ثبت نام برای برنامه‌های چند روزه، تعداد روزهای آن برنامه خواهد بود. ملاک اصلی برای شرکت کنندگان نظر سرپرست برنامه می‌باشد. سرپرست می‌تواند از باشگاه بخواهد که مهلت ثبت نام کمتر و یا بیشتر از قاعده کلی باشد، که مراتب در اعلام اولیه اطلاع رسانی می‌شود. به هر صورت بایستی 24 ساعت از قبل از اجرای برنامه، لیست نهایی شده باشد.

2. در برنامه‌های چندروزه حضور افراد در برنامه بایستی با موافقت سرپرست برنامه باشد. هر چند در برنامه های کوتاه مدت هم سرپرستان می‌توانند با ذکر دلایل، با حضور برخی افراد در برنامه مخالفت نمایند، لیکن معمولا در این گونه برنامه ها پس از ثبت نام و تهیه لیست و در آخرین لحظات، لیست افراد و برگه سرپرستی به سرپرست برنامه تحویل می شود.

3. در مقررات فوق تعداد افراد برنامه‌، ظرفیت خودرو، منطقه، شرایط جوی و ... می تواند باعث تغییر در مهلت زمان، و یا شکل اجرای برنامه شود که مراتب در وقت مقتضی اطلاع رسانی می شود.

4. ثبت نام پس از مهلت داده شده (که تا 24 ساعت قبل از اجرای برنامه می تواند تمدید شود)، صرفا با پرداخت 20% اضافه انجام می شود که اینگونه ثبت نام خارج از وقت مقرر، به عنوان رزرو صورت می گیرد که اعلام قطعی حضور آنان در برنامه حداکثر تا 24 ساعت قبل از اجرای برنامه خواهد بود و باشگاه تعهد قطعی برای حضورشان در برنامه ندارد.

5. هزینه برنامه در اطلاعیه‌های ثبت نام اعلام و کل هزینه قبل از اجرای برنامه اخذ خواهد شد. ضمن اینکه در صورت بدهی عضو، بایستی تسویه حساب شده باشد.

6. از آنجا که واریز وجه برای پرداخت هزینه عضو و غیر عضو متفاوت است این مبلغ در موقع ثبت نام در پرتال به صورت اتوماتیک لحاظ خواهد شد.

7. تعیین مهلت ثبت نام برای نظم و سازماندهی برنامه است، لیکن در مواردی که ظرفیت برنامه از نظر تعداد شرکت کنندگان محدود است، تکمیل ظرفیت ملاک بوده و از لحظه اعلام، ثبت نام صورت می گیرد و ممکن است قبل از اتمام مهلت ثبت نام ظرفیت تکمیل شود.

 

شرایط کنسل‌شدن برنامه و انصراف:

الف) اجرای صحیح و ایمن برنامه برای برگزارکنندگان در اولویت قرار دارد، لذا در هر مرحله ای چه قبل و چه در حین سفر، سرپرست برنامه حق کنسل کردن آن را دارد.

ب) شرایط آب و هوایی در سفرهای کوهنوردی و طبیعت گردی به دلیل ایجاد شرایط ناامن می تواند باعث کنسل شدن برنامه گردد.

ج) در صورت کنسل شدن برنامه قبل از شروع از طرف برگزار کنندگان، تمام وجه پرداختی عودت داده می شود.

د) در صورت کنسل شدن برنامه پس از شروع برنامه، هزینه های صرف شده کسر و باقی آن بازگردانده می شود.

ه) در صورت انصراف عضو از حضور در برنامه طبق قاعده زیر و پس از اجرای برنامه، مبلغ عودت داد می شود:

 

 

وجوه استردادی

تعداد روزها

10%

50%

100%

یک روزه

تا 24 ساعت قبل از مهلت ثبت نام

از پایان مهلت ثبت نام تا 12 ساعت قبل از آغاز برنامه

12 ساعت قبل از آغاز برنامه

چند روزه

-

24 ساعت قبل از اتمام مهلت ثبت نام

بعد از اتمام مهلت ثبت نام