گزارش برنامه

تاریخچه سنگ نوردی نوشهر
15 مهر

تاریخچه سنگ نوردی نوشهر

"تاریخچه سنگ‌نوردی نوشهر"

[…]

پیمایش مسیر ذوات به نمک آبرود
20 فروردین

پیمایش مسیر ذوات به نمک آبرود

[…]

صعود به قله نمازین
21 خرداد

صعود به قله نمازین

صعود به قله نمازین از روستای زانوس کجور

مسئول برنامه: ماهیار مقیمی کندلوسی

[…]

خط الراس قله لشگرک به سیالان
4 تیر

خط الراس قله لشگرک به سیالان

خط الراس قله لشگرک به سیالان

[…]

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)
26 مرداد

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)

گرده المان ها با دو پای مصنوعی(سجاد سالاروند)

[…]