کمیته آموزش

اعضای کمیته :

معصومه شاه قلی پور

حمیده خدادادی

 
 
 

وظایف و اختیارات کمیته آموزش:

  • ارتقاء سطح دانش و مهارتهای عمومی و تخصصی منابع انسانی از طریق برگزاری کلاسهای آموزشی و دوره‌های مختلف تئوری و عملی.
  • ارتقاء آگاهیهای عموم مردم نسبت به اهمیت و کارکردهای رشته کوهنوردی.
  • تهیه اطلاعات، متون و فیلمهای آموزشی کوهنوردی و ارائه به اعضاء از طریق کمیته روابط عمومی.
  • تهیه شناسنامه آموزشی در خصوص کلیه آموزش‌دیدگان کوهنورد در بخشهای مختلف (دوره‌های فدراسیون و کارگاههای آموزشی).
  • کشف استعداد افراد و تعیین گرایش آنان در زمینه‌های مختلف ورزش کوهنوردی و معرفی به کارگروه‌ها.
  • انتخاب افراد مستعد، لایق و علاقمند برای شرکت در کلاسهای مختلف مربیگری و سوق دادن و آموزش مقدماتی آنان به منظور کسب نتایج مثبت و ارتقاء رتبه باشگاه.
  • تشکیل کارگاههای آموزشی و به روز کردن اطلاعات کوهنوردان.
  • پیگیری دریافت احکام مربوطه از فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی.