کمیته امداد و نجات

اعضای کمیته :

حسن رودباری

وظایف و اختیارات کمیته امداد و نجات :

  • آموزش دوره جستجو و نجات اولیه و ارتقاء اطلاعات فنی اعضاء کارگروه نظیر دوره‌های عمومی کمکهای اولیه، دور‌ه‌های تکمیلی امداد و نجات، دوره‌های تخصصی نجات در کوهستان‌، دوره‌های مربیگری امداد و نجات در کوهستان و دوره‌های بازآموزی برای اعضاء باشگاه
  • تهیه و آرشیو نمودن مطالب، کتب، نشریات، اخبار، فیلم، عکس و … در زمینه امداد و نجات و پزشکی کوهستان
  • هماهنگی و فرستادن نیروهای زبده و آموزش‌دیده برای صعودهای فنی شهرستان و خارج از شهرستان
  • شرکت در سمینارها، همایشها، جلسات و کلاسهای مربوط به امداد و نجات کوهستان
  • ایجاد تدارکات لازم در خصوص برگزاری دوره‌ها و سخنرانیهای مربوط به تغذیه، احتیاط های ایمنی، جسمانی، امداد و نجات
  • شرکت در جلسات امداد و نجات، جستجو و نجات شهرستان و انتقال این دانشها به سایرین
  • در دسترس داشتن نیروهای بالفعل امدادی برای استفاده در امر کمک‌رسانی و امداد اضطراری
  • اشاعه فرهنگ امدادگری و نجات در کوهستان در بین سایر گروهها، باشگاه و علاقمندان