کمیته انضباطی

اعضای کمیته :

ماهیار مقیمی

فرشید جعفرزاده

محسن سام دلیری

ناهید صالحانی

جواد رمضانی

حمیده خدادادی

 

وظایف و اختیارات کمیته انضباطی :

–   تذکرهای کتبی لازم به مسوولین کارگروه‌ها و کمیته‌ها

–   بررسی شکایات و موارد انضباطی اعضاء و مسوولین گروه‌ها و و کمیته‌ها

–   برخورد مناسب با افراد خاطی جهت استمرار مثبت و مناسب فعالیتهای باشگاه