قوانین و مقررات عضویت

ماده 1 : اینجانب با آگاهی کامل از امکان بروز هرگونه مشکل و حادثه احتمالی که به جهت سهل انگاری شخصی و یا سختی ورزش کوهنوردی، منجر به آسیب جسمی و یا خسارت مالی برای اینجانب است را به عهده می‌گیرم و در برنامه های باشگاه کوهنوردی البرز نوشهر شرکت می‌نمایم.

ماده 2- لازم به ذکر است تصمیم گیری در خصوص مشارکت در برنامه های کوهنوردی بر اساس تجربه، مهارت، دانش و توان جسمی و روحی کوهنورد است. لذا متعهد میشوم، شرکت در برنامه ها برای اینجانب،‌ با تایید سرپرستان برنامه باشد.

ماده 3- تمدید کارت بیمه ورزشی بعهده اینجانب میباشد و در صورت عدم تمدید مسئولیت عواقب آن به عهد اینجانب است و هیچ گونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمیباشد.

ماده 4- رعایت مقررات باشگاه و ضوابط ثبت نام ضروری بوده و دستورات سرپرستان و کادر اجرایی در حیطه وظایفشان در حکم مقررات باشگاه می‌باشد که اینجانب متعهد به پذیرش آن هستم.


ماده 5- اینجانب متعهد میگردم در اولین دوره آموزشی (کار آموزی کوهپیمایی) شرکت نموده و رعایت کننده تمامی مسائل زیست محیطی باشم.
ماده 6- ملاک تحت پوشش قرار گرفتن بیمه ورزشی، برنامه ها اعلام‌شده باشگاه می‌باشد و در صورت شرکت در برنامه‌های غیر از این مسئولیتی به عهده باشگاه نمی باشد.

ماده 7- متعهد به رعایت اصول همکاری گروهی در کلیه برنامه های باشگاه میباشم.

ماده 8 - اینجانب متعهد می شوم که اصول اخلاقی را رعایت نموده، پاسخگوی هرگونه خسارت وارده از سوی خود به سایرین و باشگاه کوهنوردی بوده و خسارات وارده را جبران نمایم و در صورت تشخیص عدم رعایت ضوابط از سوی اینجانب، هرگونه تصمیم گیری از سوی باشگاه را می‌پذیرم.
ماده 9 - متعهد میشوم کلیه اطلاعات ثبت شده در این فرم صحیح بوده و در صورت بروز هرگونه مشکل در این زمینه، هیچگونه مسئولیتی متوجه باشگاه نمی باشد.

ماده 10-  گذراندن دوره امداد و نجات که از سوی هلال‌احمر و با هماهنگی کمیته آموزش برقرار می‌گردد برای کلیه اعضاء (بجز عضو مهمان) الزامی است.

دانلود فرم ثبت نام جهت امضای آن